best-camion-webshop-logo
Kosár
Fiók
best-camion-webshop-logo
Kosár
Fiók

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Best Camion Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2060 Bicske, 0321/23. hrsz; cégjegyzékszáma: Cg.07-09-010995; a továbbiakban: Best Camion Kft. vagy adatkezelő) által https://shop.bestcamion.hu/ oldalon üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webshop) böngészése során, a Best Camion Kft. termékeinek megrendelésével összefüggésben, valamint a termékekkel kapcsolatosan egyébként a látogatókat, felhasználókat, illetve vásárlókat (a továbbiakban együtt: érintett) érintő adatkezelési tevékenységekre vonatkozik összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásaival.

 1. Az adatkezelő

Neve:                                                 Best Camion Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                        2060 Bicske, 0321/23. hrsz

Telefonszáma:                                 +36 22 814 200

E-mail címe:                                     info@bestcamion.hu

Nyilvántartó cégbíróság:              Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                            Cg.07-09-010995

 1. Az adatkezelési tevékenységek

A GDPR értelmében adatkezelés a személyes adatokon végzett bármilyen művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, továbbítás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb.), személyes adat pedig az érintettre vonatkozó bármely információ. Az alábbiakban a Best Camion Kft. tájékoztatása olvasható arról, hogy a Webshop böngészése és funkcióinak használata, valamint a vásárlás az érintett mely személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével járhat.

2.1.      A Webshop böngészése során

A Webshop böngészése során a webszerver automatikusan azonosítja és naplózza a látogatók számítógépének IP-címét, az általuk használt böngészőprogram típusát és verzióját, valamint az operációs rendszer jellemzőit. Mindezek személyes adatnak minősülhetnek, de az adatkezelőnél – a vásárláskor rögzített IP-cím kivételével – nem kapcsolódnak össze más személyes adatokkal, következésképpen a böngészési adatokról az adatkezelő nem tudja megállapítani, hogy mely konkrét látogatóra vonatkoznak. Az adatok kezelésének célja a weboldal alapvető működésének és az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, valamint webhely-statisztikák készítése, jogalapja pedig az adatkezelőnek a Webshop működtetéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatok tárolásának időtartama 14 nap.

Az adatkezelő a Webshop oldalain a Google Analytics webes elemzési szolgáltatást használja, mely az az érintett eszközén tárolt analitikai célú sütik alkalmazásával teszi lehetővé a Webshop használatának elemzését. A sütiken keresztül az adatkezelő a felhasználókkal és a weboldal használatával kapcsolatos információkat a Google részére továbbítja, mely azokat az adatkezelő nevében kezeli a weboldal tevékenységével kapcsolatos jelentések összeállítása, a Webshop látogatottságának és látogatóinak felmérése és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása céljából. Ennek keretében az érintett IP-címe is továbbításra kerül, azonban nem kapcsolódik össze a Google más adataival. Az adatok gyűjtése és tárolása az Amerikai Egyesült Államokban működtetett szervereken történik (l. lent a személyes adatok címzettjeiről, harmadik országbeli címzettekről szóló 3. pontban).

A Webshop oldalain elhelyezett kisméretű szöveges adatfájlok, ún. sütik által technikai információk kerülnek rögzítésre a Webshop meglátogatásával kapcsolatban, amelyek részben a Webshop működéséhez feltétlen szükséges információk (elengedhetetlen sütik), részben pedig funkcionális, illetőleg preferenciális, statisztikai, valamint marketing célokat szolgálnak. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személy szerint nem azonosítják, azonban számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé tehetik. Az elengedhetetlen sütik általi adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek a Webshop működtetéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. A többi (nem elengedhetetlen) süti általi adatkezelés jogalapja az érintett által megadott hozzájárulás. A sütikhez adott hozzájárulások bármelyike bármely időpontban visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A sütik tekintetében a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Webshop oldalán elhelyezett ún. sütinyilatkozat útján lehetséges (https://shop.bestcamion.hu/adatkezelesi-tajekoztato), vagy a látogató böngészője beállításainak megfelelő módosításával (sütik letiltásával, törlésével, vagy az elfogadás módjának beállításával), illetve a Google Analytics alkalmazás használata a Google Analytics Opt-out kiegészítő telepítésével is megakadályozható. Az adatkezelés időtartama a süti típusától függ: az elengedhetetlen sütik esetében a munkamenet végéig, a többi esetben legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig vagy az egyes sütikhez a sütinyilatkozatban rendelt időtartam lejártáig tart.

A Webshop oldalain kétféle süti található: egyfelől azok, melyeket az adatkezelő helyezett el (elsődleges sütik), másfelől azok, melyek harmadik féltől származnak (Facebook, Google, Sybell sütik).

Az adatkezelő a weboldalon található sütik típusáról és az adatkezelések céljáról, időtartamáról, valamint az adott sütit elhelyező szolgáltatóról az alábbi táblázatban ad tájékoztatást:

Süti Cél Adatkezelési idő Szolgáltató
elengedhetetlen
a munkamenet időtartama az adatkezelő
a munkamenet időtartama az adatkezelő
funkcionális/preferenciális
statisztikai
_ga egyedi azonosító regisztrálása, mely a böngészők megkülönböztetésére és a látogatási statisztikák mérésére szolgál 2 év

Google Analytics

(google.com)

_gat a lekérdezések ütemének, gyakoriságának szabályozása 1 nap

Google Analytics

(google.com)

_gid egyedi azonosító létrehozása, melynek segítségével statisztikát hoz létre a látogató honlap felhasználási szokásairól 1 nap

Google Analytics

(google.com)

1P_JAR webhelystatisztikák gyűjtése, a látogató által a webhelylátogatás előtt látott hirdetések jegyzése

 

30 nap

Google

(.gstatic.com)

_fbp a böngészők azonosítása a hirdetési és webhely-analitikai szolgáltatások biztosításához 90 nap

Facebook

(.facebook.com)

marketing
fr hirdetési süti, használatával a hirdetések megjeleníthetők, mérhetők, relevanciájuk javítható 90 nap

Facebook

(.facebook.com)

2.2.      Regisztráció és felhasználói fiók létrehozása a Webshopban

A Webshopban történő regisztrációhoz e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges, a regisztrációt követően pedig a felhasználói fiók a következő adatok megadásával hozható létre: vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, cégként vagy magánszemélyként vásárol, magánszemély vásárló számlázási és szállítási címe (ország, utca, házszám, irányítószám, város), egyéni vállalkozó vásárló adószáma, telefonszám. Az adatokhoz a Best Camion Kft. szervezetén kívül a tárhelyszolgáltató, a webfejlesztő, és a rendszerüzemeltetést végző szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel, illetve az IP-címhez a webanalitikai szolgáltatást nyújtó Google is.

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a regisztráció által nyújtott lehetőségeket (felhasználói adatok elmentése későbbi megrendelések céljára), jogalapja pedig magánszemély és egyéni vállalkozó felhasználó esetében a Best Camion Kft.-vel a Webshopban való regisztráció tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége, míg cégként történő regisztráció esetén a cég és a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a közöttük a Webshopban való regisztráció tárgyában létrejövő szerződést teljesíteni lehessen.

A fentieken túlmenően a regisztráció, valamint a felhasználói fiók létrehozása és használata az alábbi személyes adatok kezelésével jár: a regisztráció időpontja, a regisztrálás alkalmával használt IP-cím, utolsó aktivitás napja, rendelések száma, összes elköltött összeg; az adatkezelés célja itt a felhasználói fiók védelme, jogalapja pedig a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a felhasználói fiókkal kapcsolatos tevékenység dokumentálható, egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázható legyen. Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft., illetve a cég mint harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen.

Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig), vagy az érintett általi tiltakozásig tart (kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).

2.3.      Vásárlás a Webshopban

A Webshopban történő vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, cégként vagy magánszemélyként vásárol, magánszemély vásárló számlázási és szállítási címe (ország, utca, házszám, irányítószám, város), egyéni vállalkozó vásárló adószáma, telefonszám, e-mail cím, bankkártyával történő fizetés esetén a bankkártya-adatok. A vásárlás során a következő adatok is rögzülnek: a vásárlás időpontja, a megvásárolt termék, a rendelési súly, és a fizetendő összeg.

Az adatokhoz a Best Camion Kft. szervezetén kívül a vállalatirányítási rendszert biztosító szolgáltatók, az adatkezelő adótanácsadója, a bankkártya adatokhoz a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató, az átutaláskor megjelenő adatokhoz (név, összeg, bankszámlaszám, megjegyzés) az adatkezelő számlavezető bankja, az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá. Amennyiben a vásárló nem személyesen veszi át a terméket, a Best Camion Kft. a vásárló nevét, címét, a rendelési súlyt és a fizetendő végösszeget a szállítási szolgáltatást nyújtó partnere részére adja át.

Az adatkezelés célja, hogy a vásárló meg tudja vásárolni a Best Camion Kft. termékeit, jogalapja pedig magánszemély és egyéni vállalkozó vásárló esetében a Best Camion Kft.-vel a termék megvásárlása tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége, míg cégként történő regisztráció esetén a cég és a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a közöttük a termék megvásárlása tárgyában létrejövő szerződést teljesíteni lehessen. Mivel ezekre az adatokra a szerződés teljesítéséhez van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a Best Camion Kft. a megrendelést nem tudja teljesíteni. A fentieken túlmenően a vásárlás alkalmával használt IP-cím is rögzül: az adatkezelés célja itt a vásárlás biztonságának biztosítása, jogalapja pedig a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a Webshopban történő vásárlás dokumentálható, egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázható legyen.

Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnéséig (a megrendelés teljesítéséig vagy a megrendeléstől való elállás esetén a termék visszaszolgáltatásáig és a vételár visszatérítéséig) kezeli és főszabály szerint a szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft., illetve harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A magánszemély (nem cég) vagy egyéni vállalkozó vásárlónak a vásárlásról kibocsátott számlán szereplő adatai (név, lakcím vagy egyéni vállalkozói székhely címe, egyéni vállalkozó adószáma) a számviteli szabályok szerint 8 évig megőrzésre kerül. Az adatkezelés célja a számla kiállítása és megőrzése, jogalapja pedig ebben az esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő. A személyes adat szolgáltatása ebben az esetben tehát jogszabályon alapul.

2.4.      Értékelések

A regisztrált vásárló által a termékkel kapcsolatban adott vélemény (értékelés) a következő személyes adatok kezelésével jár: a felhasználói fiókban megjelenítendő név, a vélemény tartalma és rögzítésének időpontja. A vélemények nyilvánosak, azokat a Webshop bármely látogatója láthatja.

Az adatkezelés célja a vásárlók tájékoztatása az adott termékről, jogalapja pedig magánszemély és egyéni vállalkozó esetében az érintett hozzájárulása, míg cég nevében való véleménynyilvánítás esetén a cég és a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a termék értékelése a Webshopban megjelenjen. Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a cég nevében értékelést adó érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft., illetve a cég mint harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a vásárló értékelése nem fog megjelenni a termék mellett. A hozzájárulás bármikor visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az érintett tiltakozásáig terjedő időtartam, visszavonás vagy tiltakozás hiányában az értékelt termék törléséig terjedő idő, vagy pedig az értékelés rögzítésétől számított 5 év.

2.5.      Hírlevél feliratkozás

A Webshop látogatói és vásárlói az alábbi személyes adatok megadásával iratkozhatnak fel a Best Camion Kft. elektronikus hírleveleire: név (cégnév) és e-mail cím. Az elektronikus kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mailszolgáltatója fér hozzá.

Az adatkezelés célja elektronikus hírlevelek küldése a feliratkozó részére és tájékoztatása a Best Camion Kft. termékeiről és szolgáltatásairól, jogalapja pedig magánszemély és egyéni vállalkozó esetében az érintett hozzájárulása, míg cég nevében való feliratkozás esetén a cég és a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a feliratkozó cég a Best Camion Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírekről értesüljön. Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a cég nevében a hírlevelekre feliratkozó érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft., illetve a cég mint harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Az adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Best Camion Kft. nem fog hírlevelet küldeni. A hozzájárulás bármikor visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásáig terjedő időtartam, visszavonás vagy tiltakozás hiányában pedig a feliratkozástól számított 5 év.

2.6.      Panaszkezelés

A megrendelések teljesítésével összefüggő, illetve a Best Camion Kft.-nek a termékek értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panasz közlése a következő személyes adatok megadásával jár, illetve járhat: név, lakcím, a panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke. Ezen túlmenően a panaszkezelés az alábbi személyes adatok kezelésével jár: a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, aláírás, a Best Camion Kft. álláspontja, és elutasító álláspont esetén annak indokai. Az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá.

A Best Camion Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelés célja a panasz kezelése, jogalapja pedig az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések írnak elő. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Ahhoz, hogy a Best Camion Kft. a panaszt kezelni tudja, az érintettnek a szükséges adatokat meg kell adnia. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a Best Camion Kft. nem fogja tudni a panaszt kivizsgálni és orvosolni.

2.7.      Szavatossági jogok gyakorlása

A szavatossági jogok gyakorlásához a következő személyes adatok megadása szükséges: vásárló neve, címe (kapcsolattartási adatok), a megvásárolt termék, a vásárlás időpontja, a termék állítólagos hibája és az érvényesíteni kívánt szavatossági igény (kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy elállás). Az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Best Camion Kft. nem tudja a szavatossági igényt kivizsgálni vagy teljesíteni. A szavatossági igény érvényesítése az előbbieken felül még a következő adatok kezelésével jár: a szavatossági igény érvényesítésének időpontja, valamint a Best Camion Kft. által a szavatossági igény teljesítésére, esetleges nemteljesítésére, illetve a vásárló által az igényérvényesítés érdekében tett további lépésekre vonatkozó információk. Az adatkezelő bírósági úton történő igényérvényesítés esetén az adatokat az eljáró bíróság rendelkezésére bocsáthatja; az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá.

Az adatkezelés célja a hibás teljesítésért való helytállás, jogalapja pedig a Best Camion Kft. ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a benyújtott szavatossági igényt megvizsgálja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban a határidőben érvényesített jogos igényt teljesítse.

Az adatkezelő az adatokat a szavatossági igény teljesítéséig vagy az ügy egyéb módon történő lezárásáig kezeli és főszabály szerint további 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft. jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.8.      Megkeresések megválaszolása

Az érintett a Webshop impresszumában vagy a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein kérdéseivel, észrevételeivel vagy kéréseivel bármikor megkeresheti az adatkezelőt. Ebben az esetben az adatkezelő az érintett kérdéseinek vagy megkeresésének megválaszolása céljából kezeli az általa megadott adatokat (név, cégnév, elérhetőség, a megkeresés időpontja, tárgya, illetve a rendelkezésére bocsátott információk). Az adatkezelés az adatkezelőnek a megkeresésben foglaltak megvizsgálásához és a válaszadáshoz, valamint a megkeresés nyomán esetlegesen szükséges intézkedések megtételéhez fűződő jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő az adatokat a megkeresés megválaszolásához szükséges időtartamban kezeli és főszabály szerint az ügy lezárását követő 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő Best Camion Kft. jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az adatkezelőnél az ügyvezető igazgatók, az alkatrész-osztály vezetői és munkatársai (beszerzők, értékesítők), valamint a pénzügyi osztályon dolgozó kollégák rendelkeznek hozzáféréssel az érintettek személyes adataihoz.

Az adatkezelő a Webshop működtetéséhez, a Webshopban leadott megrendelések teljesítéséhez és a termékértékesítésekhez kapcsolódó egyéb tevékenységeihez az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: netcup GmbH (székhely: Daimlerstraße 25, D-76185 Karlsruhe, Németország; cégjegyzékszám: HRB 705547; e-mail cím: mail@netcup.de);

 

 • webfejlesztés: Hrenko Digital Agency Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4.; cégjegyzékszám: Cg.15-09-075268; e-mail cím: info@hrenko.hu);

 

 • rendszerüzemeltetés: KARÁDI RENDSZERHÁZ KFT. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 1. em.; cégjegyzékszám: Cg.15-09-064405; e-mail cím: ugyfelszolgalat@karadi.hu);

 

 • webanalitika: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin D04E5W5, Írország; nyilvántartási szám: 368047; adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu; harmadik országba történő adattovábbítás esetén a Google a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek /l. itt: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs// alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét);

 

 • elektronikus levelezés: Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 Amerikai Egyesült Államok; adatkezelési tájékoztató: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement; az Európai Bizottság megfelelőségi határozata nem áll rendelkezésre, azonban a Microsoft Corporation a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek /l. a Microsoft Online Szolgáltatások Adatvédelmi Kiegészítésének 2. mellékletében, mely letölthető innen: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Online-Services-Data-Protection-Addendum-DPA/ alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét);

 

 • postai levelezés: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042463; e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu);

 

 • telefonos kapcsolattartás: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041928; e-mail cím: dpo@telekom.hu);

 

 • szállítás: Englmayer Hungária Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-104044; e-mail cím: gdpr@hu.englmayer.net);

 

 • számlázó program: Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Classic

 

 • bankkártyás fizetés: Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048552; e-mail cím: hello@barion.hu);

 

 • számlavezetés: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054; e-mail cím: erstebank@erstebank.hu);

 

 • adótanácsadás: Procenzor (székhely: 1094 Budapest, Angyal utca 13. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-716402; e-mail cím: iroda@procenzor.hu);

 

 • vállalatirányítási rendszer: Solitea, a.s. (székhely: Drobného 49, Brno 602 00 Csehország; cégjegyzékszám: 01572377, e-mail cím: info@solitea.com) és MULTISOFT Számitástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-161858; székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.; e-mail cím: adatkezeles@multisoft.hu).

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Webshop oldalain elhelyezett Google Analytics és Facebook sütik engedélyezésével ahhoz is hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a sütikben tárolt személyes adataikat a Google Ireland Limited-en, illetve a Facebook Ireland Limited-en (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Írország; nyilvántartási száma: 462932) keresztül az ezek adatkezelési tájékoztatójában meghatározott harmadik országokba továbbítsa (pl. az Amerikai Egyesült Államokba adattárolás céljából). Bár az Európai Bizottság megfelelőségi határozata nem minden esetben áll rendelkezésre, mind a Google, mind a Facebook a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét (a Google esetében lásd fent, a Facebook esetében l. itt: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs//).

 1. Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő és adatfeldolgozói az érintettek adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fentebb megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll. Az adatfeldolgozók csak az általuk az adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá az érintettek személyes adataihoz.

Az Adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: rendszeres biztonsági mentések, központosított vírusvédelem (ESET), tűzfal, Microsoft Active Directory azonosításon alapuló jogosultságkezelés.

 1. Az érintett jogai

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ha pedig az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga. Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett kéréseivel írásban vagy elektronikus úton keresheti meg az adatkezelőt a fenti 1. pontban megjelölt címén és e-mail címén. Ha az érintett elektronikus úton küldte be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást szintén elektronikus úton fogja megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő a kérést csak akkor tudja teljesíteni, ha az érintettet azonosítani tudja. Ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérheti. Ha pedig az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az érintettet azonosítsa, erről őt lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatja; ilyen esetekben az érintetti jogok nem alkalmazandók, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolni tudja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Az adatkezelő az érintettet késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Ha szükséges (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát), ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben erről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, valamint intézkedést adatonként első alkalommal díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatni fogja az érintettet, ha véleménye szerint a kérés megalapozatlan vagy túlzó, és erre tekintettel választ kér tőle, hogy az adatkezelő által megjelölt ésszerű összegű díjat megfizeti-e, vagy sem. Nemleges válasz esetén, illetve a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belüli válasz hiányában az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.1.      A hozzáférési jog

Az érintett visszajelzést kérhet az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint a következő információkat megkapja: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha esetleg az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Ha az érintett a tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számít fel.

5.2.      A helyesbítéshez és a kiegészítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célját tekintve hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintettnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, és melyek a pontos, illetve teljes adatok. Az adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően szükség szerint kérheti, hogy a pontosított vagy új adatot megfelelő módon igazolja. A kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, illetve kiegészítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő kiemelt érdeke, hogy az érintettről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeli, az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni szükséges.

5.3.      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelte, és az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (elsőbbséget élvező jogszerű okra tekintet nélkül), ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történt;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Abban az esetben, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti indokok egyike alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.4.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozott az olyan adatkezelés ellen, amely nem közvetlen üzletszerzés érdekében történt: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével nem lehet kezelni, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekéből.

5.5.      A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A tiltakozás értelmében az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha adott esetben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az adatkezelőnek nincs ilyen mérlegelési lehetősége, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (marketing) érdekében történik, abban az esetben az érintett tiltakozása esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.6.      Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az adatkezelő mindaddig nyilvántartja (kezeli), ameddig az adatkezelésre megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

5.7.      A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, mégpedig ugyanolyan egyszerű módon, ahogyan megadta azt. Az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.8.      A panasztételhez való jog és a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy egyébként a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

– postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– web: www.naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai meg nem felelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján a Székesfehérvári Törvényszék (cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.; telefonszám: +36 22 313 336, +36 22 316 524, +36 22 534 000) előtt indítható meg. Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor az eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelő a személyes adatok védelméhez fűződő jogát megsértette, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel az esetleges jogsértés orvoslása érdekében.

 

* * *

 

Az adatkezelő fenntartja az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely a jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

 

Bicske, 2021. október 1.